OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA OSTEOPOROZE

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA OSTEOPOROZE

Širom svijeta se 20.10. obilježava kao Svjetski dan osteoporoze.

Osteoporoza je bolest od koje boluje 200 miliona ljudi u svijetu.

Internacionalna fondacija za osteoporozu (IOF) svake godine organizuje obilježavanje ovog dana sa ciljem podizanja svijesti o ovom problemu.

Kao tema obilježavanja se uzimaju aktuelne teme iz oblasti prevencije, dijagnostike i terapije osteoporoze.

Visoka medicinska škola zdravstva Doboj sa svojim studentima i predavačima uzima aktivno učešće u obilježavanju ovog značajnog dana.

Obzirom na postojeću epidemiološku situaciju i pandemiju korona virusom planirane aktivnosti nismo u mogućnosti da realizujemo kako smo zamislili zbog toga na ovaj način u pisanoj formi dajemo osnovne podatke i savjete o ovom problemu.

Hvala na razumijevanju.

OSTEOPOROZA je metabolička, sistemska, progresivna bolest kostiju koja se karakteriše smanjenjem koštane mase što za posljedicu ima povećani rizik od nastanka preloma koji su jedna od najozbiljnijih komplikacija osteoporoze.

 Procjenjuje se da od osteoporoze u svijetu boluje oko 200 miliona ljudi (svaka treća žena i svaki peti muškarac) prema podacima Internacionalne fondacije za osteoporozu (IOF).

Osteoporoza je bolest koja se definiše i kao tihi kradljivac kosti.

Dijeli se na :

1.PRIMARNU- koja može da bude -senilna –javlja se kod žena visoke životne dobi kao posljedica starenja

                                                         -postmenopauzalna –koja se javlja kod žena u menopauzi

2. SEKUNDARNA-koja se podjednako javlja i kod žena i muškaraca i posljedica je postojanje nekih bolesti (reumatoidni artritis, bolesti štitne žlijezde, dijabetes melitus, dugotrajno mirovanje, onkološke bolesti) i uzimanja lijekova koji se dovode u vezu sa smanjenjem koštane gustine (kortikosteroidi, lijekovi za liječenje štitne žlijezde, antikoagulantni lijekovi, antacidi…)

Faktore rizika za nastanak osteoporote možemo podijeliti u tri grupe

  1. FAKTORI NA KOJE NA MOŽEMO UTICATI – pol, dob, rasa, prva menstruacija (menarha), posljednja menstruacija (menopauza), nasljeđe, raniji prelomi,
  2. FAKTORI NA KOJE MOŽEMO UTICATI –postojanje bolesti i upotreba lijekova koji se dovode u vezu sa smanjenjem koštane gustine
  3. FAKTORI KOJI SE MOGU MIJENJATI-pušenje, konzumiranje velikih količina kafe i alkohola, nedostatak fizičke aktivnosti niske vrijednosti indeksa tjelesne mase, nepravilna ishrana

    222

 KLINIČKA SLIKA

 Osteoporoza je bolest koja ne boli. Vrlo često se ne prepozna dok ne dođe do preloma. U kliničkoj slici osteoporoze prepoznajemo ženu srednje životne dobi, sitnu, mršavu, koja je izvjesno vrijeme u menopauzi, pušač, pije velike količine kafe, slabo se kreće, pogrbljenog stava.

DIJAGNOSTIKA OSTEOPOROZE

Dijagnozu osteoporoze postavljamo na osnovu –anamneze (podataka koje nam daju pacijenti), analize faktora rizika, kliničkog pregleda, ultrazvuka petne kosti, određivanjem FRAX indeksa, laboratorijskim analizama.

Konačnu dijagnozu osteoporoze i praćenje efekata liječenja kod pacijenata vršimo pomoću DXA snimanja.

DXA je aparat koji nam omogućava registrovanje gustine kosti na slabinskim kičmenim pršljenovima i oba kuka, a po potrebi i na kostima podlaktice. Snimanje je vrlo jednostavno, traje oko 10-ak minuta, sa minimalnim zračenjem.

333

Rezultati se izražavaju T-scorom u standardnim devijacijama (SD) (odstupanje koštane gustine pacijenta od koštane gustine osoba mlađe životne dobi).

Uredan nalaz- vrijednost T-score od +1 do -1 SD

Osteopenija –vrijednost T-score od -1 do -2.5 SD

Osteoporoza-vrijednost T-score ispod -2.5 SD

Teška osteoporoza –vrijednost T-scor ispod -2.5 SD uz postojanje ranijeg preloma

 LIJEČENJE OSTEOPOROZE

 Liječenje ne preduzimati bez prethodne konsultacije sa ljekarom.

5555

U terapiji se koriste bisfosfonati i dodaci kalcijuma i vitamina D.

BISFOSFONATI  su lijekovi koji se mogu uzimati u obliku tableta 1X dnevno, 1X sedmično ili 1x mjesečno. BITNO JE DA SE UZIMAJU UJUTRO NA PRAZAN STOMAK UZ DVIJE ČAŠE OBIČNE VODE I 30 DO 60 MINUTA DA OSTANE U USPRAVNOM POLOŽAJU.

Lijekove pacijent može uzimati i u obliku injekcija koje se daju 1X u tri mjeseca u zdravstvenoj ustanovi.

A posebnu grupu lijekova čini i biološka terapija koju pacijent može uzimati u obliku injekcija 1x u 6 mjeseci.

 Preporučene vrijednosti Ca za žene preko 50 godina starosti su 1200 mg, a za muškarce starosti 50-70 godina 1000 mg (ISCD).

 Preporučene vrijednosti vitamina D za starije od 70 godina su 800IJ/ d.

Sve preporučene vrijednosti zavise od kliničkog pregleda i procjene ljekara, kao ivrijednosti kalcijuma i vit D određenih laboratorijski.

 PREVENCIJA OSTEOPOROZE

 Prevencija osteoporoze ima veliki značaj i treba je sprovoditi od najranijeg djetinjstva (kako bi se razvio što viši nivo gustine kosti do 20 godine života), kroz cijeli život ,a posebno u periodu menopauze ili ukoliko postoje bolesti ili se koriste lijekovi koji mogu smanjiti gustinu kosti.

 Najvažniji oblici prevencije su pravilna ishrana i smanjenje loših navika.

4444

 

 

BosnianEnglishGermanRussian