Nastavak redovnog izvođenja nastave

VMSZ obavjestenja

Na osnovu ovlaštenja iz člana 58. Zakona o visokom obazovanju Republike Srpske, a u skladu sa Instrukcijom Ministarstva za naučno tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske broj 19.04/612-69-1/21 od 16.04.2021 godine, donosim

ODLUKU

o nastavku redovnog izvođenja nastave

Nastava u Visokoj medicinskoj školi zdravstva Doboj od 19.04.2021 godine realizovat će se redovnim ex cathedra načinom izvođenja nastave.

Zaposleni, studenti i nastavno osoblje u Visokoj medicinskoj školi zdravstva Doboj, dužni su pridržavati se zdravstvenih preporuka Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Od nastavnog osoblja i studenata zahtijeva se dalje usavršavanje i kontinuirana edukacija korištenja elektronskih sredstava komunikacije za realizaciju nastavnog procesa, a u cilju postizanja maksimalnog kvaliteta izvođenja nastave elektonskim putem u budućem periodu. Prostorije i oprema kabineta nastavnog predmeta ”Informatika u zdravstvu” na  raspolaganju su studentima i nastavnom osoblju. Visoka medicinska škola zdravstva Doboj od 19.04.2021 godine vanredno će angažovati prof.dr. Gorana Popovića za provođenje kontinuirane informatičke edukacije zainteresovanom nastavnom osoblju i studentima.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Visoka medicinska škola zdravstva Doboj obaviještena je Instrukcijom Ministarstva za naučno tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske broj 19.04/612-69-1/21 od 16.04.2021 godine o nastavku redovnog načina rada svih visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj počev od 19.04.2021 godine.

Postupajući po navedenoj Instrukciji, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

DIREKTOR

Dr Nikola Nikolić

 

BosnianEnglishGermanRussian