Upis studenata u akademsku 2020/21 godinu

Event Description

Upis na Visoku medicinsku školu zdravstva u Doboju

 

Potrebna dokumentacija

Studenti koji se upisuju prvi put na I godinu studija treba da dostave sljedeću dokumentaciju:

 • originalna svjedočanstva za sve razrede srednje škole,
 • original diplomu o završenoj srednjoj školi,
 • rodni list (može ovjerena fotokopija),
 • uvjerenje o državljanstvu (može ovjerena fotokopija),
 • dvije fotografije za indeks.

 

Prelazak sa drugih fakulteta na Visoku medicinsku školu zdravstva u Doboju

 

Uslovi upisa na studij

Studentima koji prelaze sa drugih univerziteta, visokih škola, ili studentima koji imaju položenih ispita u prethodnom školovanju, priznaju se položeni ispiti odlukom Direktora Visoke medicinske škole zdravstva, a na osnovu prijedloga Komisije za priznavanje ispita.

 

Priznavanje ispita i potrebna dokumentacija

Radi verifikovanja položenih ispita na drugim visokoškolskim ustanovama studenti prelaznici moraju da dostave sljedeću dokumentaciju:

 • nastavni plan i program studijskog programa gdje su ranije studirali,
 • uvjerenje o položenim ispitima,
 • original indeks i
 • ispisnicu sa ranije visokoškolske ustanove.

Pored navedenih dokumenata obavezni su da dostave i sljedeća dokumenta:

 • rodni list (može ovjerena fotokopija),
 • uvjerenje o državljanstvu (može ovjerena fotokopija),
 • originalna svjedočanstva za sve razrede srednje škole,
 • originalna diploma srednje škole,
 • dvije fotografije za indeks.

BosnianEnglishGermanRussian