Zaključen Ugovor sa JU Gerontološki centar Banjaluka

Potpisan Ugovor o saradnji između Visoke medicinske škole zdravstva u Doboju i

Potpisan Ugovor o saradnji između Visoke medicinske škole zdravstva u Doboju i Javne ustanove Gerontološki Centar Banjaluka.

Ugovor su 22.02.2023. godine u prostorima JU Gerontološki Centar Banjaluka potpisali direktor Visoke medicinske škole zdravstva u Doboju Prof.dr.sci Predrag Grubor i direktor Javne ustanove Gerontološki Centar Banjaluka Vinko Lolić.

Ugovor je zaključen u cilju osiguranja međusobne saradnje i dugoročnog stvaranja uslova za kvalitetno provođenje praktične edukacije studenata, komplementarne nastavnim programima Visoke medicinske škole zdravstva u Doboju.

Ugovorom se precizno definiše nastavni i stručni rad u Javnoj ustanovi Gerontološki Centar Banjaluka kao nastavnoj bazi u kojoj se provodi vrhunski stručni rad prema zahtjevima i sadržaju studijskog programa i nastavnih predmeta Gerijatrijske njege.

Povezane vijesti

BosnianEnglishGermanRussian