Nedjelja svjetskog dana sestrinstva

VMSZ VIJESTI – Nedjelja svjetskog dana sestrinstva

Dana 12.05. oblježava se Međunarodni dan medicinskih sestara, medicinskih tehničara i babica. Ovaj praznik svoj simbol vezao je za dan rođenja britanske medicinske sestre Florens Najtingejl (engl. Florence Nightingale) koja je sredinom 19. vijeka postavila temelje modernog sestrinstva kao priznate profesije.

Živimo u  vremenu koje je zbog poznate situacije vezane za COVID-19 izazovno za cijeli svijet, a posebno za zdravstveni sistem i medicinske radnike. Svjetska zdravstvena organizacija je 2021. godinu  proglasila godinom medicinskih sestara, medicinskih tehnicara i babica. Procjenjuje se da je našoj planeti neophodno novih 9 miliona medicinskih sestara, medicinskih tehnicara i babica kako bi cijeli svijet imao zadovoljavajucu zdravstvenu zaštitu.

Medicinske sestre, medicinski tehnicari i babice osnovni su oslonac zdravstvenog sistema i predstavljaju posebnu vezu između ljekara i pacijenta. Oni svoju ulogu ostvaruju pružanjem medicinske njege i emotivnog saosjećanja sa svim situacijama u kojim se pacijenti nalaze. Ako ih možda nakon boravka u medicinskoj ustanovi susretnete bilo gdje drugo izvan, možda su vam u trenu ime zaboravili, ali nisu nikada zaboravili koliko su vam vremena poklonili i koliko su truda uložili da bi vam pomogli.

Medicinske sestre, medicinski tehničari i babice su posebna vrsta profesionalne orijentacije. Ta profesija nije posao, nego poseban način življenja.

U našoj visokoskolskoj ustanovi obrazujemo buduce rukovodioce najbrojnijeg kadra i stubova zdravstvenog sistema u zajednici u kojoj zivimo, odnosno medicinskog osoblja sestrinstva, fizioterapije i radne tarepije,gerijatrije, laboratorijskog medicinskog inženjerstva, te sanitarnog inženjerstva.

U periodu epidemije COVID-19, medicinske sestre, medicinski tehnicari i babice od prvog dana primaju podršku od svih građana na mnogo načina, sto je samo potvrda značaja radnika iz medicinske struke u zastiti i spašavanju zivota pacijenata. Svi oni su se tokom cjelokupnog perioda pandemije čvrsto držali svake riječi zakletve Florens Najtingejl:

“Svečano se obavezujem pred Bogom i u prisustvu ovog skupa, da ću provesti cijeli svoj život u moralnoj čistoti i da ću se odano baviti svojom profesijom. Ja ću se uzdržavati od bilo kakvog nekontrolisanog postupka sa bolesnikom i neću svjesno primijeniti lijek koji bi ga mogao oštetiti. Sve što je u mojoj moći, učiniću, da poboljšam nivo svoje profesije i držaću u tajnosti sve lične informacije koje sam saznala i sve povjerljive informacije koje doznajem prilikom obavljanja mog posla. Sa punom lojalnošću, do kraja ću pomagati ljekaru u njegovom poslu i odano ću obavljati sve poslove oko bolesnog čovjeka.”

Svim medicinskim sestrama, tehničarima i babicama, te studentima ove visokoškolske ustanove koji do svoje buduće profesije dolaze sticanjem najviših znanja iz oblasti medicine i zdravstva, Visoka medicinska škola zdravstva Doboj čestita 12. Maj. Međunarodni dan sestrinstva.

BosnianEnglishGermanRussian